Ziyaretçi Saatleri ve Kuralları
23 Mayıs 2022

 

ZİYARETÇİ KURALLARI

 

Hastaneler insanlara hizmet için vardır. Hastalara en iyi şekilde hizmet verilebilmesi için hastalarımıza önemli görevler düşmektedir. Hasta ve refakatçilerin bu bilinçle hareket ederek hastane kurallarına tüm hasta ve hasta yakınlarının uyması gerekmektedir.

 

Hastane ziyaret saatleri hafta içi 13:30 - 14.30, 19:00 – 200:00 saatleri arasındadır. Ziyaretler kısa tutulmalıdır ( 10 dk. tercih edilmektedir)

 

Ziyaret sırasında hastaneye yiyecek ve içecek getirilemez.

 

Hastanızın sağlığı açısından hastanıza canlı çiçek getirmeyiniz.

 

Ziyaret esnasında diğer hastalar rahatsız edilmemelidir, gereksiz ve meraklı sorular sorulmamalıdır.

 

Hasta mahremiyetine saygı gösterilmelidir.

 

Ziyaret esnasında, moral bozucu söz ve davranışlardan kaçınılmalıdır.

 

Ziyaret saati dışında, gereksiz ve ısrarlı ziyaret taleplerinde bulunulmamalıdır.

 

Ziyaret saati sonunda, görevlilerin uyarılarını beklemeksizin hastane terk edilmelidir.

 

Hastane binası içerisinde ve bahçesinde sigara içilmez.

 

Hastane binası içerisinde yüksek sesle konuşulmaz, müzik dinlenemez ve televizyon seyredilemez.

 

Hasta, servis hemşiresinin bilgisi olmadan servisten ayrılamaz.

 

Hastane malına zarar verilmez.

 

Hasta odası ve tuvaletler temiz olarak kullanılır.

 

Gereksiz elektrik ve su kullanımından kaçınılır.

 

Hastanın kendine ait ilaçları varsa servis hemşiresine bilgi verilir.

 

Hastalar kıymetli eşyalarını (Altın, para v.s) yanlarında bulundurmamalıdır.

 

Bulaşıcı hastalığı olan hastalar, bağışıklık sistemi bozuk hastalar ziyaret edilmemelidir.

 

10 yaş altı çocuklar, ateş, öksürük, aksırık ve balgam çıkarma gibi şikayeti olanlar ve bilinen bir enfeksiyon hastalığı olan kişiler hasta ziyaretine gelmemelidir.

Yeni doğan Yoğun Bakım Ziyaretçilerin Uyması Gereken Kuralla
r

Yeni doğan Yoğun Bakım Hasta ziyaret kurallarının amacı; hasta ziyaretleri ve ziyaretçi sıklığı sayısını kontrol etmek ve hastaları dış kaynaklı enfeksiyonlardan korumaktır.


1 Bebeklerinizin kritik özel durumlarından dolayı; yoğun bakım doktoru/hemşirenizin izniyle belirli günler dışında sadece bebeğin annesinin, hastayı ziyaret etmesine izin verilmekte ve çocuk ziyaretçi alınmamaktadır. Babaların ziyaretine ise 14.00-14:30  saatleri arasında eğer yoğun bakım müsait ise izin verilmektedir.

2 Ziyarete girerken servis hemşirelerinin direktifleri doğrultusunda temiz ziyaretçi önlüğünü giyiniz.

3 Yoğun bakımın içine girdiğinizde ellerinizi su ve sabun ile yıkayınız ve kurulayınız. Bebeğinize dokunmadan önce kuvözün yanında bulunan el antiseptiğini uygulayınız.

4 Hemşireniz tarafından bebeğinizi beslemeniz uygun görülmesi durumunda yoğun bakımda hemşirenizin gözetiminde bebeğinizin beslenme sürecine katılabilirsiniz. Ancak acil durumlarda yoğun bakımdan daha erken çıkmanız gerekebilir.

5 Bebeğinizin genel durumuna uygun olarak hemşirenin gözetiminde temas edebilirsiniz.

6 Yoğun bakıma ulaşabileceğiniz tüm telefon numaralarını, telefonla görüşme ve ziyaret saatlerini ilgili yoğun bakım sekreterliklerinden/danışma memurundan/hemşirenizden alabilirsiniz.

7 Hastanın ihtiyaçları ile ilgili bilgileri yoğun bakım sorumlu hemşire/hastanın hemşiresinden, tıbbi durumu ile ilgili bilgileri ise; hastanın doktorundan alabilirsiniz.

8 Ziyaret sırasında yüksek sesle konuşmayınız, telefonla hastanızın ve yoğun bakımın görüntülerini almayınız.

9 Her ziyaret sonunda ellerinizi yıkayınız ve/veya el antiseptiği kullanarak temizleyiniz.

10 Emzirme Saatleri:Bebek emzirmeye her ihtiyaç duyduğunda servis hemşiresi tarafından annesi çağırılıp emzirilmesi sağlanır.
      
NOT: HASTALAR HAKKINDA DURUM BİLGİLENDİRMESİ HASTANIN DOKTORU TARAFINDAN, YALNIZCA ANNE- BABAYA HAFTA İÇİ 13.00 İLE 14.00   SAATLERİ ARASINDA BEKLEME SALONUNDAKİ BİLGİLENDİRME ALANINDA YAPILMAKTADIR.YOĞUN BAKIM ZİYARET KURALLARI

  • Yeni doğan yoğun bakım servisleri dahil, tüm yoğun bakım servislerine hasta ziyaretçisi kabul edilmektedir.
  • Ancak hastanın sağlık durumu dikkate alınarak, hekimi tarafından ziyaret kısıtlaması getirilebilir. Aynı anda çok sayıda ziyaretçinin kabulü hasta sağlığı ve güvenliği açısından risk oluşturabileceği için ziyaretçi sayısına servis bazında hekim tarafından karar verilir.
  • Ziyaretlerde yoğun bakım hastalarının takip ve tedavisini aksatmamak ve hasta güvenliğini sağlamak esastır. Bu nedenle ziyaretçiler yoğun bakım servislerine, görevli sağlık personelinin refakatinde, diğer hastaları tedirgin ve rahatsız etmeyecek şekilde, belirli bir düzen içerisinde alınmaktadır.
  • Ziyaret süresi makul ve mümkün olan en kısa süreyle sınırlandırılmaktadır.
  • Ziyaret esnasında hasta yakınlarına, hastasının durumu hakkında,  ilgili sağlık personeli tarafından anlaşılabilir bir şekilde bilgilendirmeler yapılmaktadır.
  • Ziyaret öncesi servis hekimi tarafından belirlenen sağlık personelince ziyaretçilere kendi hastası dışında başka hastaya ve hasta malzemelerine temas etmemesi konusunda eğitim verilir.
  • Bulaşıcı hastalığı olanlar veya bulaşıcı hastalığı olan bir kişiyle yakın zamanda temas ettiği bilinen ve solunum yolu enfeksiyonunu destekleyen belirtileri olan kişiler ziyaretçi olarak kabul edilmemektedir. Ancak ziyaretin kritik önemi olması durumunda ziyaretçinin cerrahi maske kullanarak ve el hijyenini sağlayarak ziyaretine izin verilir.
  • 10 (on) yaşın altındaki çocuklar kişisel koruyucu malzemelerin kullanılması konusunda zorlanabilecekleri için çok özel durumlar dışında ziyaretçi olarak alınmamaktadır. Ancak yeni doğan yoğun bakım servislerinde anne baba refakatinde 3(üç )yaş ve üzeri kardeşlerin ziyaretine izin verilir.
  • Ziyaretçiler, izolasyon önlemlerinin alındığı hastaların bulunduğu alanlara girerken enfeksiyon kontrol komitesinin belirlediği kurallara uymak zorundadır.
  • Toplumda bulaşıcı hastalık sıklığında artış olduğu durumlarda hastane idaresi tarafından ziyaret kısıtlaması yapılabilir.