Poliklinik Hizmetleri
23 Mayıs 2022

Polikliniklerimiz sabah 08.30 -16.00 saatleri arasında yapılmakta olup toplam 31 tane poliklinikle hizmet vermektedir.

 Hastanemiz internet, telefon ve bankolardan randevu ve direkt başvuru sistemi ile hizmet vermektedir. Acil ünitemiz 24 saat hizmet vermektedir.

İnternetten  randevu alabilmek için https://mhrs.gov.tr/ adresine başvurabilir, hastane  girişinde bulunan kiosk cihazımızdan TC. Kimlik numaranızla giriş yaparak, poliklinik girişlerindeki bilgi işlem personelinden numara alarak ilgili poliklinik bankosuna başvurabilir, ev, iş, ankesör veya cep telefonlarınızdan 182 numaralı ”MHRS Çağrı Merkezini” arayarak hastanemizde sıra beklemeden muayene olabilirsiniz.


POLİKLİNİK ODALARIMIZDİYABET OKULU

Diyabet (Şeker) tüm vücut organlarında hasara yol açan kan şekeri yüksekliği ile seyreden tedavi edilmeyince yıkıcı etkileri olan bir hastalıktır. Diyabet Okulu tüm diyabet hastalarının beslenme önerilerinde bulunan hastane birimidir.Diyabet Okulumuza gelen hastalarımıza diyabetle ilgili eğitimler verilmektedir.

DİYABET OKULUMUZ
GEBE OKULU

Gebe bilgilendirme sınıfında doğum öncesi ve doğum sonrası yaşanan kaygılarla baş etmek amacıyla verilen eğitimlerde Anne adayları, hem gebelikleri ile ilgili deneyim sahibi oluyor hem de gebelik süreci ile ilgili merak ettikleri tüm sorulara cevap buluyor.
Gebe bilgilendirme sınıfında ayrıca bebek bakımı, bebek sağlığı, emzirme ve bebeklerde beslenme konularında da özel bilgiler veriliyor.
Gebelik sürecini sağlıklı ve kaygılardan arınmış bir şekilde geçirmek isteyen tüm anne adaylarını, Gebe Okulumuza bekliyoruz...GEBE OKULUMUZ
 ALGOLOJİ (AĞRI) POLİKLİNİĞİ


Kronik ağrı (3 aydan uzun süren ağrı), iş ve aile hayatımızda ciddi problemlere yol açabilen ve bu nedenle hayat kalitesinde düşüklüğe yol açan, toplumda sık görülen bir sorundur. Hastanemiz bünyesinde açılan Ağrı Polikliniğinde sosyal hayatımızı sekteye uğratan, uzun süreli ağrılar kişi bazında incelenerek çözüme ulaşması planlanmaktadır. Ağrı polikliniğine başvuran hastalar; kronik ağrısı olan ve söz konusu ağrıya neden olan hastalığın tedavisi için cerrahi tedavi protokolü planlanmayan(uygulanamayan) hastalardır. Uzun sureli kas (fibromyalji) ve eklem (diz, omuz) kaynaklı ağrılar, kronikleşen bel ağrıları, ameliyat endikasyonu konmayan boyun ve bel fıtığı, geçirilmiş operasyon sonrası görülen ağrılar, nöropatik ağrılar olarak adlandırdığımız özellikle diyabet hastalığı başta olmak üzere birçok nedenle görülen sinir harabiyetine bağlı ağrılar polikliniğimizde değerlendirilip ağrıya yönelik tedavileri planlanacaktır. Amacımız, kişinin var olan ağrısını azaltarak hayat kalitesini yükseltmektir.

Polikliniğimizde görülecek hastalar:

Bel ve boyun fıtığı problemi olup ameliyat ile tedavi planlanmayan hastalar
Bel ve boyun fıtığı tedavisi için ameliyat geçirip ağrısı geçmeyen hastalar
Diz ve omuz ağrısı olan hastalar
Yaygın kas ağrısı olup, ilaç tedavisi ve fizik tedaviden fayda görmeyen hastalar
Diyabet hastalığına bağlı kronik ağrılar
Damar tıkanıklığına bağlı geçmeyen ağrılar
Son dönem kanser hastalarıKETEM(KANSER ERKEN TEŞHİS TARAMA VE EĞİTİM MERKEZİ)

KETEM NEDİR?

Kanser erken teşhis tarama ve eğitim merkezi.

KETEMLER Erken teşhis hayat kurtarır prensibiyle yola çıkarak sağlık bakanlığı kanser savaş daire başkanlığınca oluşturulan politikalar doğrultusunda meme, rahim ağzı ve kolorektal kanserler ile ilgili tarama programları yürütmektedir. ketemlerin en önemli amacı toplumda kanser konusunda farkındalık yaratmak, yüz yüze eğitimlerle kişileri korunma yöntemleri, tarama programları hakkında bilgilendirmektir. 2008 yılı itibariyle 81 ilde toplam 124 ketem kurulmuş, devlet hastaneleri bünyelerinde faaliyetlerine devam etmektedirler.

PERSONEL

Ketem’de kanserden korunma ve tarama yöntemleri, kişilerarası iletişim ve sağlık eğitmenliği konularında eğitim almış doktor, ebe, hemşire, röntgen teknisyeni ve tıbbi teknologlar görevlendirilir.

KETEM TARAMA HİZMETLERİ SERVİS KANSER TARAMASI

Serviks kanseri tarama yöntemleri invazif kanser insidansını ve mortalitesini azalttığı düşünülen ve bu açıdan etkinliği kanıtlanmış az sayıdaki tarama yöntemlerinden biridir. ülkemiz koşulları dikkate alındığında gerçekleştirilebilir ideal hedef 35 yaşında başlanacak olan toplum tabanlı taramadır. Smear testi 5 yıl arayla tekrarlanır ve son 2 testi negatif olan 65 yaşındaki kadınlarda tarama kesilir.

MEME KANSERİ TARAMASI

Hedef nufüs coğrafi olarak sınırları belirlenmiş bir toplumda yaşayan 50-69 yaş aralığındaki kadınlar olmalıdır. r olmalıdır.

Tarama aralığı 2 yıl olmalıdır Taramaya katılanlara her iki meme için, birisi medyolateral oblik=mlo, diğeri ise kranyokaudal=cc olmak üzere ikişer poz mamografi filmi çekilmelidir.

Mamografi filmleri iki radyoloji uzmanı tarafından ve birbirlerinden bağımsız olarak okunmalıdır. asıl tarama yöntemi memenin mamografi ile incelenmesi olmakla birlikte, taramaya katılan her kadın hekim tarafından da muayene edilmelidir.

Taramanın etkili olması, yani "meme kanseri mortalitesinin yüzde otuz düşürülmesi" şeklindeki amaca ulaşılabilmesi için hedef nufüsun yüzde yetmişten fazlasının taranması gerekmektedir.

Taramanın başarılı olabilmesi için, her aşamada kalite güvencesi ilkelerine titizlikle uyulmalıdır.

Kolorektal tarama programı yeni başlamakla birlikte, bu kapsamda 50-70 yaş aralığındaki kadın ve erkekler yılda bir kez gaitada gizli kan testi ile, 10 yılda bir ise kolonoskopi yapılarak taranacaktır.KETEMBEBEK BAKIM ODASI

 • Hastanemiz Bebek Dostu hastanesidir.
 • Çocuk sağlığı ve hastalıkları klinikleri, kadın hastalıkları ve doğumhane personeline düzenli olarak politika doğrultusunda 
 • "Anne sütü ve Emzirme"eğitimi verilmektedir.
  • Tıbbi zorunluluk olmadıkça anne ile bebek bir arada kalmaktadır.
  • Bebek doğumu izleyen yarım/bir saat içinde (tıbbi zorunluluk olmadıkça) emzirilmektedir.
  • Bebek her istediğinde emzirilmektedir.
  • Biberon, emzik kullanılmamakta gerektiğinde bebek, besleme kabı veya kaşık ile beslenmektedir.
  • Merkezimizde emzirme odaları bulunmaktadır.
  • Mama reklamına ilişkin poster, afiş ve numunelerin kullanımına izin verilmemektedir
   • Pediatri servisleri, kadın hastalıkları- doğum servisleri ve hastanemizin belirli kliniklerinde, emzirme politikası, anne sütü ve emzirmeyi özendirici afiş ve posterler sergilenmektedir.
   • Görsel (anne sütü ve emzirme el kitabı)ve işitsel (power point sunumlar,video gösterileri) yayınlar hazırlanarak eğitim esnasında annelere sunulmaktadır.
   • Eğitim ve emzirme odalarında çoklu, bireysel ve hastabaşı eğitim verilmektedir.
   • Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde yatan bebekler için süt sağma pompaları ile anne sütleri sağılmakta, oluşturulan uygun ortamlarda kullanılmak üzere saklanmaktadır. Sütün sağılması,saklanması ve transferi hakkında annelere bilgi verilmektedir.


BEBEK BAKIM ODALARIMIZ