Amaç ve Hedeflerimiz
09 Mayıs 2022

 

 

HASTANEMİZİN KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİ

 • Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı anlayışı ile hizmet vermek.
 • Din, dil, ırk ve sosyal sınıf farkı gözetmeden  hizmet vermek.
 • Sağlık hizmetlerini en yeni teknoloji kullanarak kaliteli ve zamanında sunan bir sağlık kuruluşu olmaktır.
 • Hastanemizin hizmet sunumu konusunda gelecekteki her türlü bilimsel ve teknolojik gelişimlere sonuna kadar açık olarak hizmet vermek.
 • Her alanda etik kurallar çerçevesinde uluslararası standartta en kaliteli en verimli en güvenilir hizmeti sunmak.
 • Sürekli kendini yeniler tarzda kendisiyle rekabet eder gibi hizmet üreten bir sağlık kuruluşu olmaktır.
 • Hasta haklarına saygılı hizmet vermek.
 • Hizmeti veren ile alan arasındaki iletişimin sağlam temeller üzerinde yürütülmesini sağlamak.
 • Kaynakları etkin ve verimli kullanmayı sağlamak.
 • Hastaları sağlık konusunda bilgilendirmek.
 • Sağlık hizmeti sunarken hasta ve yakınları ile kendi personelimizin de memnuniyetini önemseyen ve en üst düzeyde tutmaya çalışan bir sağlık kuruluşu olmaktır.
 • Sağlık hizmetlerinde sürekli gelişen ve uluslar arası hastane kalite standartlarına uygun hizmet alan ve veren bir sağlık kurumu olmak.
 • Bölgemizde kaliteli sağlık hizmeti vermesi nedeniyle öncelikle tercih edilen kurum olmak.