Tesis Güvenliği Komitesi
21 Aralık 2021

Hasta, hasta yakınları ve çalışanlar için sürekli, güvenli ve kolay ulaşılabilir nitelikte kurumun fiziki koşullarının ve teknik alt yapısının oluşturulmasını, oluşturulan koşulların etkililiğini, sürekliliğinin sağlamak amacıyla Tesis Güvenliği Komitesi oluşturulmuştur.